Bio

Älgjakt dec 2012 med Slagstigens Cola och Puironkorven Nassika. Cola har på sig kameravästen.